Company Owned, Business Enabled

Home / Forkortelser / Company Owned, Business Enabled

Fagterm og engelsk for en “funktionsenhed” (1)
En funktionsenhed benyttes til at få adgang til virksomhedens data til fx. udføre bestemte opgaver. Det kan være registrere varer. Men det dækker også over fx. smartphones og tablets, som brugeren IKKE må benytte privat.

COBO er forkortelse for “Company Owned, Business Owned”.

Tidligere benyttedes forkortelsen COBE for  “Company Owned, Business Enabled”, men forkortelsen lå for tæt op af modstykket COPE (Corporately Owned Personally Enrolled”

Læs mere uddybende her.