Dataetisk Råd

Home / Forkortelser / Dataetisk Råd

I maj 2019 nedsatte den daværende regering et nyt Dataetisk Råd har til opgave “at understøtte en ansvarlig og bæredygtig dataanvendelse i erhvervslivet og i den offentlige sektor. Konkret skal Dataetisk Råd bidrage til en åben debat om brugen af nye digitale løsninger, data, kunstig intelligens osv. og de dilemmaer, som de nye teknologiske muligheder rejser.”

Læs mere om rådet her.