Curriculum Vitae

Jeg anspores af udfordringer. Herved har jeg kastet mig i mange forskellige udfordringer og samlet denne viden

Min erhvervserfaring i overskrifter (uddybes nedendefor)

 • Maj 2023 til dagsdato @ COMM2IG A/S
  • Head of Compliance (CISO) & Mobility
 • Jan 2018 – apr. 2023 @ COMM2IG A/S
  • Head of Security & Mobility
  • IT chef og ansvarlig for Intern SIkkerhed
 • Jun 2017 – dec. 2018 @ COMM2IG A/S
  • Business Manager for områderne Security og Mobility
 • Sep 2016 – jun 2017 @ COMM2IG A/S
  • Business manager for området MDM-løsninger
 • Dec. 2015 – Aug 2016 @ Maktabi Ægte Tæpper ApS
  • Forretningsudvikler
 • Dec 2011 – dec. 2015 @ Atea Denmark A/S
  • Solution Manager – MDM området.
 • Sep. 2009 – Feb 2010 @ ePocket Norway AS
 • Country Manager
 • Jan 2006 – feb 2009 @ HandStep A/S
  • Infrastructure Sales Manager af MDM løsninger
 • Apr 2004 – feb 2005 @ debitel
  • Kvalitetschef
 • dec 2001 – mar 2004 @ Telia Networks A/S
  • System Architect
 • Sep 2001 – nov 2001 @ Telia Networks A/S
  • Change Manager
 • Mar 2001 – sep 2001 @ AMC Denmark
  • Salgschef
 • 1998 – 2000 @ Maktabi Ægte Tæpper ApS
  • CEO
 • 1996-1998 @ Amitech Danmarks butikker: Alcotini
  • Butikchef Øst
 • 1986 – 1996 @ Maktabi Ægte Tæpper Aps
  • “Kronprins” i familie virksomhed

COMM2IG A/S

COMM2IG ønskede at addere en salgsdivision med fokus på Mobile Device Management (MDM). Tidligere kollegaer fra Atea rakte ud og jeg valgte hurtigt at skifte til COMM2IG, hvor jeg opbyggede MDM forretningen, bl.a. basseret på løsninger fra AirWatch, Xenmobile og Samsung.

Henover foråret 2017 faldt det naturligt at jeg påtog mig opgaven med at opbygge endnu en salgsdivision med fokus på sikkerhedsløsninger, så som Endpoint løsninger, MFA, Firewall, Switche, mv.

Der var en stigende fællesmængde imellem at administrere mobile enheder (Smartphone og tablets) og nu også laptops med sikkerheden på disse enheder og resten af en virksomheds infrastruktur.

Jeg har altid haft en stor interesse for datasikkerhed, overvågning, hacking, Orwells 1984 og IT-jura, herunder GDPR.

Jeg fik samlet nogle gode specialister indenfor disse områder og vi vendte naturligvis vores viden indad mod virksomheden. Herved blev jeg gjort til ansvarlig for Intern sikkerhed. Et større internt IT projekt betød at ledelsen bad mig sætte mig for enden af bordet og påtage mig rollen, som IT-chef.

Med EUs GDPR regulativ i 2018, kom behov for at varetage dette område, herunder Databehandler aftaler i egen virksomhed. Herved kom “compliance” til at fylde mere og mere. I efteråret 2021 overdrog jeg opgaven som IT-chef for COMM2IG til en kollega.

I det tidligere forår 2023 valgte jeg at afgive ledelsen af divisionen Sikkerhed til en kollega og fokusere på Compliance og mit hjertebarn MDM (Som vi kaldte Mobilitet). Mange af de tiltag, som jeg havde gennemført omkring IT- og datasikkerhed, havde jeg tidligt valgt at det skulle ligge op af kravene til en ISO/IEC 27001. COMM2IG havde, siden jeg startede, mere end fordoblet sin omsætning og antal ansatte. Ledelsen besluttede i løbet af efteråret 2022 at COMM2IG skulle have styr på processer og effektivisere forretningsgange og derved opnå certificeringer for dette, bla. ISO 27001 og ISO14001.

Flere og flere kunder udtalte ønske om professionel rådgivning om regulativer og lovgivning så som NIST, NIS2, GDPR og ISO 27001, og derfor etablerede vi en ny funktion “Compliance” i organisationen.

Jeg skal varetage vores ISO certificeringer, tilsikre at kontrakter og samarbejder fx. har en databehandleraftale, styr på overførsel til 3. lande, men også forholde os selv til fx. NIS2-regulativet. Denne viden kombinerer jeg med min viden om sikkerhedsløsninger, erfaring for rollen som IT-chef, mv. og rådgiver mange af vores kunder idag.

Maktabi Ægte Tæpper ApS.

Jeg er en del og medejer af Danmarks ældste forretning for ægte tæpper, der siden 1961 har ligget i Store Kongensgade i København. Jeg er faktisk 4. generation og det var min plan i mine unge år at overtage familiefirmaet. Da min far gik bort i år 2000 havde jeg et behov for at prøve noget andet i mit liv. Jeg havde brug for at blive udfordret og valgte at overlade driften til mine brødre.

Ud over at opbygge virksomheden og vaskeriet, så varetog jeg den daglige drift, marketing og samarbejder med forsikringsselskaber ifm. skadehåndtering. I denne periode var jeg en overgang viceOldermand for Danske antikvitets Conservator Laug og fungerede som Syn- og Skønsmand. Jeg holdt foredrag, lavede 31 “Godnatbilleder” til Danmarks Radio og mange andre sjove ting, når jeg her tænker tilbage.

Når jeg har været tilbage i nogle korte perioder, så har det været for at støtte op om min familie og familiefirmaet i pressede stunder.

Atea Denmark A/S

Atea ønskede at opbygge en division omkring MDM løsninger og headhuntede mig til denne opgave. Her opbyggede jeg et team af konsulenter og opbyggede en MDM-service baseret på Citrix’s Xenmobile, som blev solgt til mange kunder. Vi startede med at være 3, en koordinator og en konsulent fra min tid i Handstep (se nedenfor) og undertegnede. Da jeg forlod Atea bestod afdelingen af ialt 10 personer.

Jeg var involveret i 3 af landets største MDM-løsninger: a) Københavns kommune (AirWatch), b) Moderniseringsstyrelsen (alle statslige organisationer, godt 85.000 licenser) baseret på Citrix Xenmobile og c) Region Midtjyllands køb af løsningen AirWatch.

HandStep A/S

Til en julefrokost i 2015 fik jeg tilbudt at prøve noget helt nyt: at opbygge en division omkring noget, som blev kaldt MDM-løsninger i denne virksomhed. Man havde en konsulent, men manglede projekt- og salgsledelsen. Jeg havde haft en PalmPilot i noget tid, men MDM vidste jeg intet om. Det skulle så ændre sig om blive en del af de efterfølgende snart 20 år.

Telia Denmark A/S

Efter jeg havde forlade familievirksomheden blev jeg ansat som projektleder til at få indlemmet en opkøbt televirksomhede i Telias systemer. Dette skulle ske vha, en masse hyrede tastere og excel. Efter et par uger kontaktede jeg Telias programmører i Sverige og lærte om SQL og scripts. Mine færdigheder med Excel og programmørens script færdigheder betød at vi en sen aften fik indlæst over 60.000 kunder, som skulle have været indtastet manuelt. Projektet var afsluttet og på vej ud af døren tillod jeg mig at foreslå at Telia opbyggede en hjemmeside, hvor butikker kunne udfylde en web-formular i stedet for en papir formular, som blev faxet ind. Webformularen og dette script kunne så let sende en ny kunde direkte ind i Telias systemer. Få dage senere blev jeg ringer op og fik tilbud at stå i spidsen for at bygge denne webformular, hvilket jeg naturligvis accepterede. Vi havde løsningen færdig 3 mdr. før ledelsens estimat.

Debitel A/S

Ledelsen i debitel havde hørt om mit projekt for Telia og indbød mig til en jobsamtale. Her ville man gerne have mig til at bygge et tilsvarende system for dem. Midt under denne jobsamtale anmodede man om en kort pause til en intern drøftelse. Efter pausen blev jeg præsenteret for deres kvalitetschef, der netop havde opsagt sin stilling. Debitel stod foran en ISO 9001-recertificering og man mente at jeg kunne være personen, der stod for dette. Uden at vide meget om ISO 9001 sagde jeg ja til udfordringen. Debitel bestod recertificeringen og jeg lærte en masse om fordelene ved kvalitets styring, nedskrevne processer og procedurer. Uddannede mig til Lead Auditor.

ePocket AS

Blev kontaktet af en norsk virksomhed, der havde udviklet en app til VVS-folk, der betød at håndværkeren kunne få tilsendt sine arbejdsopgaven bestille dele og foretage den endelige afregning med kunden på sin Windows Mobile telefon. Det blev min opgave at opbygge markedet i Danmark. Desværre viste det sig at direktøren havde et meget temperamentsfuld lune og jeg valgte at sige fra.

Alcotini

Jeg havde i 90’erne brug for at prøve noget andet end familievirksomheden og blev tilbudt opgaven at vende omsætningen for den danske Computerproducents Amitechs butikker benævnte Alcotini med fokus på flagskibet på Falkoner Allé på Frederiksberg. På 6 mdr. havde vi vendt røde tal til sorte tal.