• Virus angreb kan komme fra Word, Powerpoint og Excel.

    En MEGET benyttet og MEGET effektiv måde, at komme ind i en virksomhed, er gennem et ”Powershell” angreb” i Word, Excel eller Powerpoint programmerne fra Microsoft. Vi modtager ALLE en Word-fil, en Powerpoint eller den værste et Excel ark, som let kan indeholde denne trussel. Filen kommer som en email vedhæftning fra en leverandør, en kunde, en samarbejdspartner, en borger, osv. Kan du genkende disse topbannere ? Du genkender sikkert dette: man har modtaget et excel ark med nogle priser og vil lige rette i dokumentet. Det kan man ikke før man lige har klikket på ”Aktiver redigering”! Når du klikker…