Active Directory

Home / Forkortelser / Active Directory

Active Directory (AD) opbevarer informationer og indstillinger i en central database. Active Directory giver også administrationen mulighed for at tildele politikker, udrulle software, og anbringe kritiske opdateringer til en organisation.

Azure Active Directory (AAD) er cloud versionen af AD.