Apple School Manager

Home / Forkortelser / Apple School Manager

Apples portal for uddannelses organisationer. Forkortes ofte ASM.

Her administreres fx. indkøb af apps via programmet “VPP (Volume Purchase Program) og enrollment programmet ADE (Apple Device Enrollment, tidligere benævnt DEP for Device Enrollment Program).

Alle uddannelsesorganisationer, der håndtere Apple enheder, skal have en konto på denne portal.