compliant

Home / Forkortelser / compliant

Ordet betyder på dansk “I overensstemmelse”, men jeg synes personligt ikke, at det danske ord også understreger den vigtige nødvendighed, der ligger i at være i overensstemmelse med gældende lovgivning.