Common Vulnerabilities and Exposures

Home / Forkortelser / Common Vulnerabilities and Exposures

Er en forkortelse for “Common Vulnerabilities and Exposures” og er en organisation, der indsamler og udarbejder en liste over alle it relaterede sikkerhedshuller og – sårbarheder. De mange medlemmer indrapporterer deres fundne fejl, som herefter får et CVE nummer, som man kan referere til.

En sårbarhed bliver vurderet på en skala fra 1 – 10. En score over 7,5 regnes for ganske alvorlig sårbarhed.

Læs mere her.