Data Loss Provention

Home / Forkortelser / Data Loss Provention

Systemer, som mange organisationer implementerer i deres infrastruktur, der skal forhindre bl.a. sensitiv data at kunne forlade organisationen.

Systemet advarer brugeren og ofte også IT-afdelingen, såfremt en medarbejder forsætligt eller ved en fejl, ønsker at sende en fil, der fx. indeholder CPR-numre, kontonumre, eller filer, der indeholder fx. ordet “fortrolig”. Systemet kan helt forhindre at sådanne filer sendes ud af huset, kopieres ned på en USB-nøgle, osv.

Ofte forkortet DLP.