Datatilsynet

Home / Forkortelser / Datatilsynet

En uafhængig statslig myndighed under Justitsministeriet, der har til opgave at føre tilsyn med, at virksomheder og offentlige organisationer overholder Persondataforordningen (“GDPR”), og  Databeskyttelsesloven.

Hjemmeside.