Exchange Active Sync

Home / Forkortelser / Exchange Active Sync

Exchange Active Sync – Microsoft protokol, der sørger for udveksling af data imellem Exchange og mobile enheder. Frigivet i 1996.