End User Computing

Home / Forkortelser / End User Computing

End User Computing (EUC) – betegnelse som nogle UEM leverandører benytter til at beskrive at man ikke længere tager udgangspunkt i enhederne, men i end brugerne.