Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Home / Forkortelser / Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Forkortelsen for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (på engelsk EEA), som blev etableret ved en aftale mellem EU og tre af EFTA-landene, nemlig Norge, Island og Liechtenstein i 1994.

EØS-aftalen betyder, at EU’s bestemmelser om f. eks. det indre marked også gælder i disse tre lande.