International Mobile Equipment Identity

Home / Forkortelser / International Mobile Equipment Identity

International Mobile Equipment Identity (IMEI) – en mobil enheds unikke nummer. Bruges bla. ved tilmelding af enhederne til ADE, ZTE eller KME programmerne (for let enrollment).

Tast: *#06#    og enhedens numre vil blive vist på skærmen.

  1. De første seks cifre: Tildeles af standardiseringsorganisationen GSMA og angiver producenten af ​​enheden.
  2. De næste to cifre: Angiver produkttype og markedsregion for enheden.
  3. De næste seks cifre: Angiver produktionsdetaljer for enheden, såsom produktionsdato og enhedens unikke identifikationsnummer.
  4. Sidste ciffer: Det er en check ciffer, der bruges til at verificere korrektheden af ​​de 14 første cifre i IMEI-nummeret.

Link til Wikipedia.