IP67

International Protection Marking, IEC standard 60529, der benyttes ved mobile enheder til at beskrive hvordan de tåler fx. støv og vand.

Det første tal indikerer hvor beskyttet enheden er, herunder “indtrængende fremmedlegemer”. Skalaen 1 – 6 (bedst)

  • 5: Indtrængen af støv er ikke helt forhindret, men det må ikke trænge ind i tilstrækkelig mængde til at forstyrre udstyrets sikre drift.
  • 6: Ingen indtrængning af støv; komplet beskyttelse mod kontakt (støvtæt). Der skal påføres et vakuum. Testvarighed på op til 8 timer baseret på luftstrøm.

Det andet tal indikerer på samme måde, hvor beskyttet enheden er mod skadelig indtrængen af vand. Her kan en enhed godt være vurderet til fx. en 5 OG 7 (her er skalaen 1-9(bedst)=

  • 6: Vand, der projiceres i kraftige stråler (12,5 mm) mod kabinettet fra enhver retning, må ikke have skadelige virkninger.
  • 7: Indtrængning af vand i skadelige mængder skal ikke være mulig, når kabinettet er nedsænket i vand under definerede tryk- og tidsforhold (op til 1 meter nedsænkning).
  • 8: Udstyret er egnet til kontinuerlig nedsænkning i vand under forhold, som skal specificeres af producenten. Men med visse typer udstyr kan det betyde, at vand kan trænge ind, men kun på en sådan måde, at det ikke frembringer skadelige virkninger. Testdybden og varigheden forventes at være større end kravene til IPx7, og andre miljøpåvirkninger kan tilføjes, såsom temperaturcyklus før nedsænkning.

Læs mere på wikipedia.