Network and Information Security

Home / Forkortelser / Network and Information Security

Network and Information Security, ofte forkortet NIS.

I november måned ‘22 vedtog EU en stramning af NIS-direktivet, som idag benævnes NIS2

Direktivet overordnede formål er ”NIS-direktivet pålægger at træffe passende og forholdsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at styre sikkerhedsrisici og begrænse skaderne i tilfælde af en sikkerhedshændelse.”

Direktivet skal være implementeret i relevante danske virksomheder og organisationer pr. 17. oktober 2024.