Persondata

Home / Forkortelser / Persondata

I relation til GDPR er det vigtigt at skelne mellem 3 typer af persondata:

 1. Personoplysninger (ikke-følsomme oplysninger)
 2. Særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger)
 3. Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser eller tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger

(opdeling fastsat af Datatilsynet)

ad 1) Identifikations- og personoplysninger er f.eks. navn, adresse, alder og uddannelse, økonomiske forhold til fx. skat eller bank, tjenestelige forhold, billede, fingeraftryk, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato og -stilling, arbejdsområde og arbejdstelefon.

Et CPR nummer er en “fortrolig oplysning”, der skal beskyttes iht. databeskyttelsesloven.

ad 2) Særlig kategori – følsomme oplysninger er:

 • Race og etnisk oprindelse
 • Politisk overbevisning
 • Religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • Genetiske data
 • Biometriske data med henblik på entydig identifikation
 • Helbredsoplysninger
 • Seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Bemærk at begrebet “personfølsomme oplysninger” er misvisende. Korrekte omtale er “følsomme personoplysninger”