System Center Configuration Manager

Home / Forkortelser / System Center Configuration Manager

Microsoft System Center Configuration Manager – løsning, som mange organisationer benytter til at administrere Windows PC’er, servere, mv.

Blev i december 2019 lagt sammen med Intune under det nye samlende begreb: Microsoft Endpoint Manager, som forkortes MEM.

Taler man specifikt om funktioner i det nye produkt navn MEM, som adresserer det “gamle” SCCM, så benyttes i dag forkortelsen MEMCM, som står for Microsoft Endpoint Manager Configuration Manager

Link til Wikipedia.