Transfer Impact Assessment

Home / Forkortelser / Transfer Impact Assessment

En Transfer Impact Assessment (TIA) er en vurdering af de potentielle konsekvenser, der kan opstå som følge af overførsel eller overførsel af data, ofte mellem lande eller organisationer. Dette begreb er ofte anvendt inden for dataprivatlivs- og databeskyttelsesområdet.

Når personoplysninger eller andre data overføres fra et land til et andet, kan der være juridiske, operationelle og sikkerhedsmæssige konsekvenser. En Transfer Impact Assessment involverer typisk en grundig analyse af risiciene ved dataoverførslen, herunder vurdering af lovgivningsmæssige krav, sikkerhedsforanstaltninger, privatlivsbeskyttelse og andre faktorer, der kan påvirke dataoverførslen.

Formålet med en Transfer Impact Assessment er at identificere potentielle risici og træffe passende foranstaltninger for at minimere eller håndtere disse risici. Dette kan omfatte implementering af databeskyttelsesforanstaltninger, indgåelse af databehandleraftaler, overholdelse af relevante databeskyttelseslove og -standarder samt vurdering af forretningsmæssige konsekvenser.

En Transfer Impact Assessment er et vigtigt redskab for organisationer, der ønsker at sikre, at deres dataoverførsler er i overensstemmelse med gældende lovkrav og bedste praksis for databeskyttelse.