Virksomhed

Home / Forkortelser / Virksomhed

Jeg skifter lidt imellem begreberne Virksomhed, Organisation og Firma, mest fordi det ene ord lyder bedre i den aktuelle sætning.

Men uanset om jeg bruger det ene eller andet ord, så henviser de til det samme. Det kan både være en kommune, et ministerium, et statslig direktorat, en skole, en sportsorganisation, som det kan være en privat virksomhed eller firma.