VPN

Virtual private network – funktioner, der skaber en lukket og krypteret forbindelse imellem fx. den mobile enhed (når den befinder sig udenfor virksomheden) og ind til virksomhedens netværk og derved data.