• forkortelser

    Der er så mange forkortelser i IT-branchen og jeg bruger dem ofte i mine indlæg. Derfor har jeg valgt at benytte et lille værktøj, der viser hvad forkortelsen betyder, når man holder musen henover. Alle forkortelser og ord, som du ser har en lille stiplet linje under sig får vist en forklaring. Du kan også søge på forkortelsen. Der er ikke en samlet oversigt.

  • #1

    Note: Jeg er bekendt med at nogle organisationer har indskrevet i Personalehåndbogen, at organisationen må udføre en full-wipe på enheden, såfremt den har adgang til firmaet data. Jeg kan ikke anbefale dette: 1) jeg er ikke sikker på at den reelt holder i retten, hvis det blev til en sag, og 2) man risikerer hurtigt at medarbejderne så frasiger sig at have en hybrid-/COPE enhed og da slet ikke vil tillade denne administration af ens egen BYOD enhed!.