Data sikkerhed

Overtrædelse af IT sikkerheden koster nu det offentlige kontante bøder

[bws_linkedin display=”share”]Tilbage i 2016 sendte Statens Serum Institut en CD-rom med sundhedsdata og personnumre på over 5 millioner danskere til et firma i Kina – ved en fejl! (link)

“Fejlen” førte end ikke til kritik fra Datatilsynet, bl.a. fordi det kinesiske firma lovede at ingen havde set eller kopieret disse data.

Var det sket for en privat virksomhed, så havde der lydt ramaskrig!

I meget lang tid har danske kommuner, regioner og offentlige instanser meldt ud at EU’s GDPR forordningen (Persondata forordningen) ikke kommer til at få økonomiske konsekvenser for dem.

Erhvervslivet kan få bøder på helt op til 4% af deres brutto omsætning eller op til 150 millioner kroner!!

Det laver regeringen nu om på. Det skal have konsekvenser, skriver Politiken. Der er bred politisk opbakning til, at det SKAL have konsekvenser. Hospitaler, skoler, mv. er allerede ude for at varsle at det vil kunne få konsekvenser for velfærdsydelserne.

Personligt så mener jeg at ingen offentlig ledelse skal kunne tage let på borgernes sikkerhed, og det er et flertal af danske politikere enige med mig i ?

Ser vi  tilbage til november 2016, så så billedet heller ikke godt ud: en stikprøve hos 16 kommuner første til prædikatet “Meget kritisabelt”.

Den 26. maj 2018 vil EU’s databeskyttelsesforordningen (også kendt som Persondataforordningen eller forkortet GDPR) være gældende, og Datatilsynet skal sikre at danske offentlige og private virksomheder overholder denne forordning.

Det er altså mine data, som kommunerne skal beskytte. Forordningen er ganske klar mht. at det er MINE private oplysninger, som private virksomheder og offentlige institutioner skal passe på. Data som i værste fald kunne benyttet til identitets tyveri, hacking, mv. Persondataforordningen

Derfor har regeringen lagt op til et øget bevilling i det kommende budget:

De sidste par år har de private virksomheder haft bøder på op til 4% af deres BRUTTO-omsætning hængende over hovedet, såfremt at de ikke havde styr på sikkerheden, når først forordningen trådte i kraft i 2018, mens det offentlige har forholdt sig afventende.

Jeg håber at regeringens tiltag bliver en realitet, så der bliver draget ordentlig omsorg overfor MINE data.

Jeg tror at vi, i den kommende periode frem til forordningen træder i kraft, vil se en stigende debat omkring beskyttelse af private informationer. Flere og flere borgere vil forsikres om at der drages ordentligt omsorg mht. beskyttelse af deres personlige data.

Det bliver en god og sund debat, der kun vil øge sikkerheden.