Device Management

Udviklingen indenfor UEM-løsninger i flg. Gartner®

Det anerkendte analyse bureau Gartner® har hvert år siden 2007 analyseret forskellige device management løsninger, det være sig “MDM” over til “EMM” og nu 3. generation “UEM”. Jeg har i dette indlæg valgt at kigge på udviklingen siden 2016 og frem til seneste rapport.

I august udgav Gartner den seneste rapport over førende UEM, Unified Endpoint Management løsninger. Denne rapport er altid ventet på med spænding, da Gartner foretager en temmelig grundig analyse af markedet.

Der har i alle årene været kritik af denne analyse. For eksempel så koster det firmaerne en “pæn sum” for at være med. Dette betyder at nogle firmaer vælger at stå udenfor analysen, fx. var Matrix42 ikke med i 2020.
Desuden tæller Gartner antallet af solgte licenser med i analysen, hvilket kan betyde et kraftig udsving. For eksempel medregnede man Microsoft-Intune licenser, selvom disse var solgt med i en pakke, men aldrig taget i brug.
Løsninger, så som Jamf (der kun er til Apple enheder) eller HMD Enable Pro, (som pt. kun er til HMD/Nokia-enheder), kan ikke være med, da det er et krav, at de deltagende løsninger skal favne alle de store mobile operativ systemer (bl.a. Android, iOS, Windows, MacOS og ChromeOS. Løsningerne skal også kunne administrere IoT-enheder, wearables og rugged enheder.
I begyndelsen hændte det desuden at Gartner vurderede en løsning, der netop stod foran en større versions opgradering, hvorfor løsningen blev bedømt på den gamle løsning.

I dag er der mange device management løsninger, som ikke ville opfylde kravene til at være en UEM-løsning, nogle måske ikke engang EMM-kravene..

Hvad betyder UEM ?

Siden 2018 har Gartner valgt kun at ville analysere UEM-løsninger, så lad mig lige forklare definitionerne:

UEM-løsninger er 3. generation i en udvikling der tilbage i 0’erne startede med at blive kaldt MDM, Mobile Device Management. I 2014 var der en generel opfattelse af at nye funktioner, smartphones, mv. havde ført til, at man nu stod med 2. generation. Denne generation blev nu kaldt Enterprise Mobile Management, forkortet EMM.
I 2018 vurderede man, at der nu var grundlag for en ny 3. generation, som man valgte at kalde Unified Endpoint Management, forkortet UEM.

Fra device til user fokus

En af de væsentligste forskellige på markedets løsninger i dag er, at flere og flere vælger at have en slutbruger fokuseret tilgang til at administrere løsningen. Man kan vælge den traditionelle vinkel: “vi har en masse enheder, som vi gerne vil styre!” eller den nyere “Vi vil gerne lade vores brugere frit vælge enhed og så have de samme adgange til data!”.

Dette er naturligvis en stærk forenkling, men ikke desto mindre vigtig. Hvor nogle løsninger fokuserer på at kunne håndtere så bredt et spektrum af mobile enheder, herunder IoT enheder, skærme, wearables, rugged enheder, ja sågar biler, så har andre løsninger fokus på at give deres brugere mobil adgang til de data og systemer i organisationen, som de skal bruge, på stort set alle slags platforme.

Mange har stadigvæk kun brug for EMM-funktioner.

Det er min erfaring, at langt de fleste danske organisationer/virksomheder reelt “kun” har brug for at have styr på organisationens enheder, herunder have styr på enhedernes tilgang til organisationens data. Også så de derved bliver compliant med den gældende lovgivning, herunder GDPR.

Der findes mange EMM-løsninger på markedet, som ikke er med i Gartners analyse. Mange af disse løsninger kan sagtens løse de udfordringer, som mange danske organisationer har behov for.
Nogle af disse løsninger er fokuseret kun på Apple enheder, andre går bredere og tager fx. Android med. Nogle håndterer de seneste håndterings muligheder fra Apple og Android, andre er noget bagud.
Endelig forholder nogle sig til GDPR-lovgivningen i EU/Danmark og sikrer at løsningerne overholder dette.

Nogle løsninger er alene cloud-tjenester i dag, andre tilbyder stadigvæk On-premise installationer.

Skal man vælge den rette løsning, så er det vigtigt at man får kigget godt på organisationens behov og lovgivningens krav, og derefter se hvilke løsninger, der kan imødekomme disse (til den rette pris). (Ps: reklame: det er det jeg rådgiver om!)


Udviklingen fra 2016 og frem til 2021.

De følgende figurer viser udviklingen for de forskellige producenter fra Gartners vurdering i 2016 og frem til rapporten i 2021.

Jeg har, lagt placeringerne for hvert år, ind i det seneste “Magic Quadrant”. Der er to akser i figuren: 1) “Completeness of Vision” og 2) “Ability to execute”, som igen opdeler figuren i 4 områder:

At ligge højst i kvadranten “Leaders” har været målet for alle. Nogle løsninger blev vurderet til at også at være størst (A) og andre blev vurderet til at være mest innovative (B).

Som sagt, så kan der være mange grunde til at en løsning er flyttet rundt fra år til år. Disse grunde kan man nærlæse i den rapport, som følger med figuren “Magic Quadrant”. I disse rapporter kan man også læse, hvorfor nogle løsninger ikke er med længere eller valgt fra af Gartner.

Jeg har arbejdet med MDM/EMM/UEM løsninger siden 2005, og det har altid været spændende at se hvordan Gartner vurderede de enkelte løsninger i forhold til hinanden. Hertil jeg haft mine personlige erfaringer med de forskellige løsninger og vi har – set over tid – stort set været enige 🙂

De følgende figurer viser, hvordan udviklingen har været for 7 forskellige UEM-løsninger. Jeg vil ikke forklare udviklingen her. Det må du løse i rapporterne eller vi kan tage det på et møde over en kop kaffe.

Jeg noterer mig dog, at flere løsninger går tilbage her i 2021, især på forholdet: at være innovativ. Personligt ser jeg et stigende behov for at man kan administrere IoT enheder fra central side i en organisation.

Microsoft – Endpoint Manager (ofte stadigvæk omtalt som Intune).

Microsoft lagde løsninger Intune og SCCM sammen i 2019 og kalder den samlede løsning Microsoft Endpoint Manager.

Siden 2016 har løsningen flyttet sig væsentligt frem til 2020, hvorefter Gartner har vurderet løsningen som mindre “Innovativ” i 2021, men stadigvæk stærkt ledende.


VMware Workspace One (for mange stadigvæk omtalt som “AirWatch”)

AirWatch og senere Workspace One har i mange år været flagskibet blandt UEM løsninger, bl.a. med den meget brede vifte af devices, som de kan administrere.


Ivanti (fusioneret med MobileIron).

I slutningen af 2020 opkøbte UEM-leverandøren Ivanti deres konkurrent MobileIron. Herved forsvandt Ivanti selv ud af Magic Quadrant og “overtog” MobileIrons plads.


Citrix Endpoint Management

Citrix’ løsning har tidligere haft sin plads blandt de ledende og i dag betragtes de “blot” som en niche spiller i UEM markedet.

I de sidste par år har Citrix haft et tæt samarbejde med Microsoft Endpoint Manager løsningen.


IBM – Maas360

IBM’s Maas360 har ligget solidt i mange år bl.a. samspillet med Watson®. Nu vurderer Gartner at løsningen ikke længere udfordrer på innovation og derfor er blandt lederne indenfor UEM-løsninger.


BlackBerry

BlackBerry forbinder mange stadigvæk med deres eget operativ system og EMM-løsning. Men det er nu flere år siden at det blev langt i graven. BlackBerry enheder kører Android OS og man opkøbte EMM-løsningen GOOD.


Matrix42 – Secure

Matrix42 er en løsning, som vi ikke ser i Danmark. Bemærk at løsningen ikke blev analyseret i 2020.