Hacking

Hvad er Deep Web og Dark Web?

Mange har hørt om “Dark Web”. Men hvad er lige det der “Dark Web” og hvor finder man det ude på det store Internet? Og hvad er forskellen mellem Dark- og Deep Web?

Det store internet opdeler man ofte i 3 niveauer: Surface Web, Deep Web og Dark Web. I dette indlæg vil jeg prøve at forklare forskellen på de 3. I figuren her ovenfor har jeg indsat nogle eksempler.

En “crawler” eller en “spider”.

Først vil jeg lige beskrive hvordan de fleste søgemaskiner virker: disse søge maskiner bruger en teknik, som man kalder “crawler” eller “spider”. Når du søger på internettet, så taster du fx. www.samirmaktabi.dk. Nu kommer du ind på min hjemmemaskine. På denne side har jeg nogle links til undersider, som du kan klikke på og komme til disse sider. Når en “crawler” kommer ind på en hjemmeside, så læser den hele koden på denne side. I koden til www.samirmaktabi.dk finder den nu disse links til undersiderne, som du fx. kender på denne måde www.samirmaktabi.dk/underside. Crawleren kigger nu på “/underside” og leder efter flere links på denne underside. Imens crawleren scanner siden for links, så registrerer den også billeder, indhold, mv. på siden. Søgemaskinen indekserer nu hovedsiden og de undersider, som den kunne finde, sammen med indholdet. Alle disse informationer finder vi på “Surface Web” – altså overfladen. Man skønner at ca. 5% af alt indhold på Internettet ligger her

Men hvis jeg nu opretter en underside, som jeg ikke linker til fra hovedsiden, så kan crawleren ikke finde siden. Min underside forbliver nu skjult for søgemaskinen, og bliver en del af Deep Web. Giver dette forenklede billede mening ?

Jeg kan også have valgt at indsætte et krav om et login og password på en side. Nu kan crawleren ikke komme videre. Disse sider, som jeg skjuler bag dette login og password er nu også placeret på Deep Web. Det kunne fx. din organisations Intranet.

Man skønner, at ca. 85% af alt indhold på Internettet ligger her og dette er ikke indekseret af den normale søgemaskiners crawlere.

Længst nede finder vi “Dark Web”, som ikke kan tilgås via de normale søgemaskiner, som Bing eller Goggle. Sider her er beskyttet på måder, der kan tilgås med fx. browseren Tor, der igennem flere lag skjuler dem, der søger ind på siden, men også dem, der ejer den, for fx. myndighederne.

På “Dark Web” finder vi de hemmelige fora for fx de ultrareligiøse fanatikere, hemmelige politiske organisationer, pædofile grupper. Det er også her at man kan ulovligt købe våben, narkotika, snuff, lejemordere, bestille en krig, osv. Det er også her at vi finder fora for fx. hackerverdenen, eksempelvis “Anomynous”.
Ps.: Ikke alt du finder på “Deep Web” er ulovligt. Det kan sagtens “blot” være noget, som en gruppe folk ikke ønsker at myndighederne skal kunne få adgang til.